O projekcie

OTWIERAMY DRZWI DO KARIERY

RPWP.08.03.01-30-0024/19

Firma Usługowo – Doradcza SETKA Justyna Górecka – lider projektu
Powiat Krotoszyński / Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 im. Jana Pawła II w Krotoszynie – partner projektu

Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020
Data rozpoczęcia projektu: 2020-06-30
Data zakończenia projektu: 2021-09-30
Oś priorytetowa 8: Edukacja
Działanie 8.3. Wzmocnienie oraz dostosowanie kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy
Poddziałanie 8.3.1. Kształcenie zawodowe młodzieży – tryb konkursowy

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej

Całkowita wartość projektu: 425 550,00 zł
Kwota dofinansowania: 379 310,00 zł

Celem projektu jest wzrost jakości kształcenia zawodowego uczniów i uczennic Techniku w ZSP nr 3 w Krotoszynie, przez wdrożenie w okresie od 30.06.2020 r. do 30.09.2021 r. programu staży i praktyk, zajęć dodatkowych obejmującego kształtowanie i rozwijanie kompetencji zawodowych 60 uczniów (w tym 20 K i 40 M), doskonalenie kompetencji zawodowych 6 nauczycieli oraz doposażenie placówki w pomoce dydaktyczne i narzędzia niezbędne do realizacji zajęć z uczniami na poziomie jakościowym odzwierciedlającym rzeczywiste warunki pracy.

Realizacja projektu i osiągnięcie jego celu przyczyni się do osiągnięcia wskaźników celów WRPO 2014+ takich jak:

  • Liczba nauczycieli kształcenia zawodowego oraz instruktorów praktycznej nauki zawodu objętych wsparciem w programie,
  • Liczba uczniów szkół i placówek kształcenia zawodowego uczestniczących w stażach i praktykach u pracodawcy,
  • Liczba szkół i placówek kształcenia zawodowego doposażonych w programie w sprzęt i materiały dydaktyczne niezbędne do realizacji kształcenia zawodowego

 
Formy wsparcia:

Zadanie 1.

Doposażenie pracowni fryzjerko-kosmetycznej

Zadanie 2.

Doposażenie pracowni elektrycznej

Zadanie 3.

Doposażenie pracowni mechanicznej

Zadanie 4.

Szkolenie w zakresie Programowania Sterowników Logicznych

Zadanie 5.

Szkolenie w zakresie pneumatyki

Zadanie 6.

Szkolenie w zakresie obsługi/programowania instalacji alarmowych

Zadanie 7.

Staże i praktyki zawodowe dla uczniów i uczennic

Zadanie 8.

Zajęcia dodatkowe branżowy język niemiecki

Zadanie 9.

Dodatkowe zajęcia w pracowni fryzjersko – kosmetycznej

Zadanie 10.

Dodatkowe zajęcia w pracowni elektrycznej

Zadanie 11.

Dodatkowe zajęcia w pracowni mechanicznej

 

Biuro Projektu
ul.Dąbrowskiego 138
Poznań
tel. kom. 887 679 667
tel. kom. 517 926 883

www.setka.vot.pl
e-mail: setka@europoczta.pl

Kontakt

Firma Usługowo-Doradcza „SETKA”
dr Justyna Górecka
ul. Obornicka 9B/7
64-500 Szamotuły

tel. kom. 517 926 883
setka@europoczta.pl

Oferta
Rekrutacja
Aktualności